HUNNEBOSTRANDS SAMHÄLLSFÖRENING HAR SOM MÅL ATT:

  • Utveckla och värna om Hunnebostrands samhälle med omnejd


  • Vara remissinstans för frågor som berör Hunnebostrand med omnejd


  • Ha en levande dialog med samhällets invånare och besökare

STYRELSEN


Urban Gross ordf.

Siv Trulsson, kassör

Anita Gross, sekreterare

Lennart Andreasson, ledamot

Kjell Andersson, ledamot

Gunilla Bogren, ledamot

Britt-Marie Knutsson,ledamot

Carl-Johan Starck, ledamot

Hans Andersson,ledamot

Jeanette Åberg, ledamot

Klaes Mattsson,ledamot

Marie Lohr, ledamot

Revisorer

Lars-Erik Knutsson,  revisor                        Lars Bergman, revisor                                                                           

Valberedning

 

Ted Eriksson,                                              Ronald Hagbert,                                            

 

VÅR HISTORIA


I mars 2004 hölls en framtidsverkstad i Hunnebostrand med syftet att göra Hunnebostrand till en ännu attraktivare plats att leva på eller flytta till.Ett Hunnebostrand att vara verkligt stolt över. Detta blev startskottet för Hunnebostrands samhällsförening.

Syftet är att verka för ett levande samhälle året runt. Alla kan bli medlem i Hunnebostrands Samhällsförening. Föreningen har idag några hundra betalande medlemmar totalt.

Hunnebostrands Samhällsförening drivs helt av ideella medel. Vi tar därmed tacksamt emot en gåva.

Du kan även för 50 kr om året bli medlem i föreningen och på så sätt stödja vårt arbete mot ett levande Hunnebostrand året om.


Årsavgift för 2023

Enskild person: 50 kr

Familj/hushåll: 100 kr

Företag/förening: 150 kr

Bankgiro: 5306-8763

Swish:nummer 1234066973HULINGEN var det lokal nyhetsorganet i Hunnebostrand innan facebook och webben


Hunnebostrands Samhällsförening är medlem i följande föreningar/grupper


Sotenäs Kulturråd

Insamlingsstiftelse stenens hus

Hela Sverige skall leva

FolketsHus föreningen Hav och Land

GranitkustenKontakta oss